Kontakt:

Obecný úrad
Nové Hony, č. 13
985 42 Veľké Dravce

 

047 / 437 31 12
www.novehony.ocu.sk

obecnovehony@gmail.com

 

IČO: 00 316 270
Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú. 19120352/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.novehony.ocu.sk spravuje Obec Nové Hony a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Nové Hony
č. 13
985 42 p. Veľké Dravce

 

IČO: 00316270

 

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 197
Rozloha:  1665 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

 

Všeobecné informácie: obecnovehony@gmail.com

Podateľňa:    obecnovehony@gmail.com
Starostka:   Alena Spodniaková, obecnovehony@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnovehony@gmail.com

 

Sekretariát:
Tel: 047 / 437 31 12,  Email: obecnovehony@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Nové Hony je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

.               .

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7.00-15.00
Utorok 7.00-15.00
Streda 7.00-15.00
Štvrtok 7.00-15.00
Piatok 7.00-15.00

Aktualizované 26.7.2013

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk